NoteFoto Photographer

email enquiry write review

-

 user review

MinnieMare (เจ้าสาว)

คุณโน๊ตคือตากล้องหลักที่เลือกใช้บริการในวันงานจริง ทั้งงานหมั้นเช้า และงานreception ซึ่งมีทีมตากล้องอีก2คน คือ คุณโอ๊ต OatFoto และพี่บี BeFoto ซึ่งเป็นทีมตากล้องที่ทำวานเป็นมืออาชีพมากมาก นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง ไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือหรือคำปรึกษาอะไร ทั้งเรื่องแสง เรื่องระบบไฟ นอกจากนี้ในงานreception ยังคอยช่วยเหลือและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้พิธีการราบรื่นเป็นอย่างดี

Overall Rating
5/5
Professionalism
5/5
Flexibility
5/5
Performance
5/5
Value for money
5/5

Wedding date

Review date

-