Trisuli

email enquiry write review

Trisuli ในฐานะผู้ให้บริการด้านการจัดพิธีมงคลต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นผู้ให้บริการจัดงานพิธีมงคลตามประเพณีไทย  รับจัดและ organized งานพิธีมงคลและอวมงคลทุกพิธีการ เช่น พิธีสู่ขอ พิธีหมั้น พิธียกขันหมาก พิธีมงคลสมรส พิธีสงฆ์ (พิธีเช้า) และงานพิธีมงคลอื่นๆ เช่น พิธีไหว้ครู พิธีบายศรีสู่ขวัญ ทำขวัญนาค พิธีโกนจุก โกนผมไฟ พิธีทำขวัญเดือน พิธีบูชารับ-ส่งเทวดานพเคราะห์ พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีทำบุญครบรอบวันเกิด  พิธีทำบุญฉลองครบรอบอายุ (แซยิด) พิธีทำขวัญเสาเรือน พิธียกเสาเอก  พิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีทำบุญบริษัท พิธีเปิดป้ายกิจการใหม่ พิธีรดน้ำดำหัวเทศกาลปีใหม่  พิธีศพ พิธีไว้อาลัย พิธีทำบุญสัตมวาร 100 วัน  เป็นต้น

-

-